NOVA PRAVILA UZBURKALA STRASTI U BICIKLIZMU

U etapnim trkama, prvo bacanje otpadaka može se kazniti dodavanjem 30 sekundi na postignuto vreme, drugo bacanje dvominutnom kaznom, dok bi treć́e bacanje smeća moglo dovesti do diskvalifikacije s trke. – Profesionalci se već žale

Međunarodni biciklistički savez (UCI), posle zabrane vrhunski aerodinamičnog položaja tela na biciklu tokom trke pri spustu, uveo je profesionalcima niz drugih novih pravila i kazni.

Među njima je zabrana i drugog, manje aerodinamičnog položaja tela uz oslanjanjem na ukrštene podlaktice na upravljaču, koji se obično koristi tokom solo-bekstva predvodnika od grupe. UCI, upravno telo biciklističkog sporta u svetu, potvrdio je da vozači mogu biti novčano kažnjeni, sprečeni da napreduju na međunarodnoj rang-listi i sankcionisani dodavanjem vremena ako bacaju bidone i ambalažu hrane „na nepažljiv ili opasan način” ili izvan zona predviđenih za odbacivanje smeć́a.

U etapnim trkama, prvo bacanje otpadaka može se kazniti dodavanjem 30 sekundi na postignuto vreme, drugo bacanje dvominutnom kaznom, dok bi treć́e bacanje smeća moglo dovesti do diskvalifikacije s trke.

Nova pravila stupaju na snagu 1. aprila.

Biciklisti su se već žalili na zabranu vrhunski aerodinamičnog položaja – kada se spuste sa sedišta bicikla i sede na štangli krajnje sagnuti, ležeći grudima na upravljaču, zgrčeni, s laktovima uz telo, visoko podignutih kolena i s butinama uz grudi, čime postižu veliko smanjenje otpora vazduha i drastično povećavaju brzinu, ali uz podjednaku opasnost od pada i teških povreda.

Očekuju se žalbe profesionalaca i na kazne za bacanje otpadaka i za zabranu drugog položaja, „aero-bar” – oslanjanja na ukrštene podlaktice na upravljaču dok se sedi na biciklu kao i obično. I taj položaj je opasan jer šake vise preko upravljača, daleko od ručica kočnica, a stabilnost bicikliste je manja nego kada su šake na upravljaču.

UCI je ažurirao i neka druga pravila, rekavši: „Vozači moraju poštovati standardni položaj kako je definisan članom 1.3.008. Sedenje na gornjoj cevi bicikla je zabranjeno. Pored toga, korišćenje podlaktica kao oslonca na upravljaču je zabranjeno, osim u trkama pojedinačno na štopericu – za koje se koriste posebni bicikli s naročito napravljenim osloncima za podlaktice na upravljaču.”

Veteran, belgijski vozač Iljo Kajse, jedan je od prvih reagovao na nova pravila o položaju na biciklu, tvitujući: „Sami ć́emo odlučiti kako ć́emo voziti bicikl i kako ćemo ići nizbrdo. UCI bi prvo trebalo da se pobrine da sve što je u njegovoj odgovornosti bude u redu…”

Vozači imaju običaj da prazne bidone bacaju ka navijačima za uspomenu, i svakako daleko van puta te i dalje od svoje grupe biciklista, a ambalažu od sendviča i druge hranu i kesice od energetskog jela koji gutaju bacaju na put. Međutim, poslednjih godina je sve više kritike zbog smeć́a na putevima i duž njih, te su u nekim zemljama posle trka organizovani posebni timovi da sve to pokupe. Neki biciklisti su, da bi izbegli prljanje i zamerke, otpacima tokom trke punili džepove dresova, a praznili ih na cilju.

Sada, s novim pravilom, organizatori trka moraju da poveć́aju broj zona za odbacivanje smeć́a, postavljajuć́i ih „na svakih 30–40 kilometara tokom etape” i još jednu, završnu zonu za odbacivanje smeć́a blizu cilja.

UCI je takođe pooštrio pravila o kvalitetu i položaju bezbednosnih barijera duž puta, precizirajući da ć́e „zona od najmanje 300 metara pre i 100 metara posle ciljne linije biti zaštić́ena barijerama” i odustajući od ultralakih plastičnih barijera koje, pokazalo se, ne štite od povreda.

Biciklisti su zahtevali bolje barijere i poboljšane mere bezbednosti jer je avgusta 2020. godine, u finišu prve etape Tura Poljske, Holanđanin Fabio Jakobsen strahovito proleteo kroz barijeru od čega se još leči.

Ostavi komentar

Translate »